Η προώθηση της γνώσης, της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης στον τουρισμό θα αποτελέσουν τη βασική επιδίωξη της σύμπραξης μεταξύ της Google και του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (UNWTO), που ανακοινώθηκε σήμερα στην έκθεση ΙΤΒ του Βερολίνου.

Η Google θα υποστηρίξει τα μέλη του UNWTO στην αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων στις ψηφιακές τάσεις στον τουρισμό, προκειμένου ο τομέας να εκμεταλλευτεί πλήρως τη δυναμική ανάπτυξης, που διαθέτει.

Όπως τονίστηκε, οι ψηφιακές δεξιότητες είναι ζωτικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα στον τουρισμό, έναν τομέα που χαρακτηρίζεται από τις τεχνολογικές αλλαγές και τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων.

Μιλώντας στην ITB Berlin, ο Γενικός Γραμματέας του UNWTO, Zurab Pololikashvili, δήλωσε ότι η συμφωνία αυτή συμπίπτει με τις προτεραιότητες που δίνει εφέτος ο Οργανισμός στην εκπαίδευση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τις θέσεις εργασίας. Η συνεργασία, τόνισε, αποδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για την προώθηση του τουρισμού ως μέσου για βιώσιμη ανάπτυξη.

Πριν από την ανακοίνωση της συνεργασίας υπήρξε ένας υψηλού επιπέδου διάλογος για τις ψηφιακές δεξιότητες στον τουρισμό, που διοργανώθηκε από τον UNWTO με την υποστήριξη της Google, που ανεδειξε τη σημασία της ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων για τους προορισμούς σε όλη την Ευρώπη.

Ο Lutz Behrendt, επικεφαλής του τμήματος τουρισμού στο Google, δήλωσε ότι η συνεισφορά της Google στην εκπαίδευση και την απόκτηση δεξιοτήτων θα βοηθήσουν τον τουρισμό να αυξήσει τα έσδοα και τις θέσεις εργασίας, αναφέροντας το παράδειγμα της Ελλάδας, όπου υπήρξαν τέτοια προγράμματα εκπαίδευσης. Το 68% των επιχειρήσεων στην Ελάδα, που μετείχαν στο πρόγραμμα, είπε, ανέφεραν ότι είδαν συγκεκριμένα επιχειρηματικά αποτελέσματα μετά την εκπαίδευση από την Google, όπως περισσότεροι επισκέπτες στην ιστοσελίδα τους ή στην επιχείρηση.

πηγή