Η προθεσμία για όσους επενδυτές εκδηλώσουν το ενδιαφέρον είναι έως και τις 26 Ιουλίου

Η ΔΕΗ προκήρυξε σήμερα με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της διεθνή διαγωνισμό για την πώληση ποσοστού 24% στον ΑΔΜΗΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας με τους δανειστές. Σύμφωνα με την προκήρυξη, οι υποψήφιοι επενδυτές έχουν προθεσμία μέχρι τις 26 Ιουλίου για να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.

AdTech Ad

Όπως αναφέρεται στο σχετικό κείμενο, οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι διαχειριστές συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ή κοινοπραξία όπου τουλάχιστον ένας μέλος της θα πληροί το συγκεκριμένο κριτήριο.

Σημειώνεται πως, όπως έγραψε το energypress.gr, τουλάχιστον δύο ισχυρές ευρωπαϊκές εταιρείες δικτύων, η ιταλική Terna Rete Italia και η γαλλική RTE θυγατρική της EDF στα δίκτυα, ενδιαφέρονται για την απόκτηση του μεριδίου.

Ως χρημοτοοικονομικοί σύμβουλοι ορίστηκαν η HSBC Bank, η Citigroup Global Markets Limited και η NBG Securities.

πηγή