Η παρουσία ελληνικών τυριών στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει ισχυροποιηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια, αποτελώντας το πιο δυναμικό ελληνικό εξαγωγικό προϊόν, μαζί με το γιαούρτι.

Είναι ενδεικτικό ότι την περίοδο 1996-2018, η αξία των ελληνικών εξαγωγών τυριού στο Ηνωμένο Βασίλειο, κατέγραψε την εντυπωσιακή άνοδο κατά 3.500%, ενώ ο όγκος τους αυξήθηκε κατά 3.350%. Το διάστημα 2008-2018, η αντίστοιχη αξία κατέγραψε άνοδο κατά 162% και ο όγκος τους κατά 143%, ενώ την περίοδο 2013-2018, οι αυξήσεις ήταν 48% και 53% αντίστοιχα.

Η ισχυρή άνοδος της αξίας των ελληνικών εξαγωγών τυριού στο Ηνωμένο Βασίλειο αποδεικνύει την αυξανόμενη αναγνωρισιμότητα του ελληνικού τυριού, ιδίως της φέτας ΠΟΠ. Η φέτα ΠΟΠ, αποτελεί το πρώτο εξαγωγικό τυρί της Ελλάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο, με μερίδιο 87% επί του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών τυριού στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2018, η αξία των εξαγωγών της ανέρχεται σε 44,65 εκατ. Λίρες, που ισοδυναμεί με αύξηση κατά 214% έναντι του 2008 και ο όγκος της σε 9,9 χιλιάδες τόνους, που ισοδυναμεί με αύξηση κατά 219% έναντι του 2008. Το 2018, το μερίδιο της φέτας επί της αξίας των λιανικών πωλήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανήλθε σε 2,5%.

Εν γένει, τα στοιχεία για το 2018, δείχνουν ένα έτος ωρίμανσης της ανάπτυξης για τις εξαγωγές των ελληνικών τυριών στο Ηνωμένο Βασίλειο, τόσο σε όρους όγκου όσο και αξίας. Η Ελλάδα καταλαμβάνει μεταξύ των προμηθευτών τυριού του Ηνωμένου Βασιλείου την 9η θέση σε όρους αξίας, με τις ελληνικές εξαγωγές τυριών να ανέρχονται σε 51,40 εκατ. Λίρες (ετήσια οριακή αύξηση κατά 0,4% έναντι του 2017). Σε όρους όγκου, η χώρα μας κατατάσσεται στην 10η θέση, με τις εξαγωγές μας να ανέρχονται περίπου σε 11.421 τόνους, που ισοδυναμεί με ετήσια αύξηση κατά 4%.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat του 2018, η βρετανική αγορά είναι η δεύτερη σημαντικότερη για τις ελληνικές εξαγωγές φέτας με μερίδιο 17%, ενώ πρώτη είναι η Γερμανία (35% μερίδιο στις συνολικές εξαγωγές φέτας) και ακολουθούν η Ιταλία (11%), η Σουηδία (6%) και η Γαλλία (5%).

Ειδικότερα, η φέτα πλέον βρίσκεται στα ράφια όλων των μεγάλων αλυσίδων λιανικής πώλησης, στο σύνολο του δικτύου τους. Η φέτα, συνήθως, διατίθεται στα σουπερμάρκετ σε συσκευασίες των 200 γραμμαρίων ως προϊόν ιδιωτικής ετικέτας ή με ετικέτα του εισαγωγέα. Επίσης, παρατηρείται διαφοροποίηση και εμπλουτισμός των προϊόντων φέτας, με συνηθέστερες παραλλαγές τη βιολογική, την παλαιωμένη σε βαρέλι και την εύθρυπτη.

Τα υπόλοιπα είδη τυριών παραμένουν εν πολλοίς άγνωστα στο ευρύ καταναλωτικό κοινό με σποραδικές προσπάθειες προώθησης τους στα κανάλια ευρείας διανομής (π.χ. μανούρι, σαγανάκι).

Παράγοντες που επηρεάζουν την προσφορά

Στη μετά-Brexit εποχή, πρόσθετες τελωνειακές διαδικασίες και ενδεχόμενες καθυστερήσεις στα σύνορα ενδέχεται να προκαλέσουν στενότητα στην προσφορά ξένων προϊόντων στη βρετανική αγορά. Ο βαθμός εκμετάλλευσης των ευκαιριών που θα αναδειχθούν για τους Βρετανούς παραγωγής τυριού για αύξηση της εγχώριας παραγωγής και εκτόπιση των κοινοτικών εισαγωγών, θα εξαρτηθεί από:

– την εποχικότητα της παραγωγής, κλιματολογικές συνθήκες καθώς και την κατάσταση της υγείας των γαλακτοφόρων ζώων,

– την παραγόμενη ποσότητα και τις ευμετάβλητες τιμές του γάλακτος που ασκούν σημαντική επίδραση στο κόστος παραγωγής,

-την αύξηση της παραγωγικότητας με χρήση βελτιωμένης τεχνολογίας για ελαχιστοποίηση του κόστους και

– το ύψος των φόρων και των επιδοτήσεων που θα ισχύσουν στο μέλλον στο Ηνωμένο Βασίλειο για την αγροτική παραγωγή.

Παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση

Σε ό,τι αφορά τους παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση, θα μπορούσαν μεταξύ άλλων να αναφερθούν οι εξής:

-Το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών, που αποτελεί τον πρωταρχικό παράγοντα ζήτησης κάθε προϊόντος.

-Η τιμή των τυροκομικών προϊόντων. Μετά την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, οι τιμές των εισαγόμενων θα είναι υψηλότερες των εγχωρίων, μειώνοντας τη ζήτηση τους. Οι καταναλωτές, παρακινούμενοι από την οικονομική αβεβαιότητα λόγω Brexit, αναμένεται να επιδείξουν αυξανόμενη ευαισθησία ως προς τις τιμές.

-Οι καταναλωτικές τάσεις, που αναδεικνύουν τα περιθώρια για περαιτέρω ανάπτυξη της ζήτησης. Κυρίαρχη είναι η τάση για υγεία και ευεξία καθώς και για πρακτικά και υγιεινά σνακ, λόγω κυρίως του πολυάσχολου τρόπου ζωής.

Συνεπώς, οι ελληνικές τυροκομικές επιχειρήσεις προκειμένου να αναπτύξουν την εξαγωγική τους δραστηριότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να προσφέρουν ένα μοναδικό, θελκτικό και αναγνωρίσιμο προϊόν στους καταναλωτές, προβάλλοντας την υψηλή ποιότητα, την ασφάλεια, την αυθεντικότητα και την προέλευση των ελληνικών τυριών με το brand name Ελλάδα. Σημειώνεται ότι θα πρέπει επίσης να τονίζεται και η κοινωνική ευθύνη των εταιρειών, καθώς το βρετανικό κοινό είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο στο θέμα σεβασμού του περιβάλλοντος.

Τέλος, η αυξανόμενη προτίμηση του βρετανικού κοινού για ηλεκτρονικές αγορές αναμένεται να ενισχύσει τις πωλήσεις ελληνικών τυριών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα ηλεκτρονικά καταστήματα παρέχουν την ευκαιρία μεγαλύτερης πληροφόρησης για τα προϊόντα καθώς και επιλογών, ενώ δίνουν τη δυνατότητα εφαρμογής επαναλαμβανόμενων αγορών.

πηγή