Η Σκάλα του Βραδέτου συνδέει δύο χωριά του κεντρικού Ζαγορίου, το Καπέσοβο με το Βραδέτο. Ανάμεσά τους βρίσκεται το εντυπωσιακό φαράγγι της Μεζαριάς, που ενώνεται με το φαράγγι του Βίκου, ενώ πιο πάνω βρίσκεται το φαράγγι του Βραδέτου. Η σκάλα αποτέλεσε το μοναδικό σημείο επικοινωνίας του Βραδέτου μέχρι τις αρχές του 1970, όπου και έγινε ο δρόμος. Οι ξακουστοί μαστόροι της περιοχής έχτισαν αυτό το περίτεχνο καλντερίμι όπως και πολλά άλλα με την πέτρα της περιοχής.

Και κάποια αποσπάσματα από το βιβλίο του Σ.Μαντά «Η σκάλα του Βραδέτου»:
Δεν ήταν ντόπιοι που τη φτιάξανε. Από την Κόνιτσα, πέρα από τα μαστοροχώρια, θα τη φτιάξανε…»
«Για να γίνει, λέει, χρειάστηκε να ξοδευτεί σαράντα τσουβάλια αλάτι. Φανταστείτε το ψωμί, το φαγητό…»
«Τη φτιάξανε φορτώνοντας ένα γάιδαρο. Όπου πήγαινε ο γάιδαρος, φτιάχνανε αυτοί τη σκάλα…»
«Είχε μεγάλη κυκλοφορία τότε. Είχε κόσμο, τριακόσια πενήντα άτομα. Ανέβαιναν εκατό, εκατοπενήντα μουλάρια, εξ, εφτά χιλιάδες πρόβατα…»
«Ήταν έργο μεγάλο για την εποχή! Αλλά τη φτιάξανε χωρίς να ενοχλεί. Από απέναντι, αν δεν το ξέρεις, δεν τη βλέπεις…»