Η νέα ἀναθεωρημένη ἔκδοση τοῦ βιβλίου «Νίκος Γκάτσος, Ὅλα τά τραγούδια», ἐμπλουτισμένο με περισσότερα στοιχεῖα καί πληροφορίες, μέ φωτογραφίες καί ἄλλα ντοκουμέντα πού προσδίδουν στό βιβλίο ἕναν χαρακτήρα πιό «προσωποπαγή».

Το βιβλίο κυκλοφορεί μέ σκοπό νά ἀποτελέσει βασικό ἐργαλεῖο γιά μελετητές καί ἑρμηνευτές τῶν στίχων τοῦ ποιητῆ καθώς καί πηγή εὐχαρίστησης, ἀκόμα καί ἔμπνευσης, γιά παλιούς καί νέους ἀναγνῶστες.

Σ΄αυτό το βιβλίο, έχουν συγκεντρωθεῖ ὅλοι οἱ στίχοι τοῦ Γκάτσου, εἴτε πρωτότυποι εἴτε σέ ἀπόδοση· εἴτε πρωτογενεῖς εἴτε ὁριοθετημένοι ἀπό τίς ἀνάγκες κάποιας κινηματογραφικῆς ταινίας ἤ θεατρικῆς παράστασης· εἴτε εὐτύχη σαν νά τραγουδηθοῦν, ὁπότε παρατίθενται ὅπως δισκογραφήθηκαν ἤ καί σέ προγενέστερη καταγραφή, εἴτε παρέμειναν στό συρτάρι καί μοιάζουν μέ παραλλαγές στό ἴδιο θέμα ἤ στό ἴδιο μέτρο, ὑπόλοιπα συνεργασιῶν, μά καί ἀπόπειρες γιά μιά γραφή πιό λαϊκή. Ἐπίσης, ἔχουν προστεθεῖ…

 

Η συνέχεια στο αγαπημένο nikosonline.gr