Χρονιά ρεκόρ για τις Κρητικές εξαγωγές αποδείχτηκε το 2015, σε σύγκριση με το 2014, μετά από επεξεργασία του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα και με τις προβλέψεις του Προέδρου του ΣΕΚ, κου Καλαμπόκη.
Η εντυπωσιακή αυτή πορεία, με το σύνολο των Κρητικών εξαγωγών να φτάνει στο ποσό των 486 εκ. ευρώ, έναντι 294 εκ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, είχε φανεί ήδη από το α’ 6μηνο του 2015, που οι εξαγωγές μας έφτασαν τα 295 εκ. ευρώ και υπερκάλυψαν τα αποτελέσματα ολόκληρου του προηγούμενου έτους.

Η αύξηση, που ανέρχεται σε 65,3%, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ανάκαμψη της τοπικής οικονομίας και αναδεικνύει την Κρήτη ακόμα μία φορά ως μία από τις πιο δυναμικές εξαγωγικές Περιφέρειες της Ελλάδας.
Να σημειωθεί ότι το 2013 οι εξαγωγές της Κρήτης ανήλθαν σε 363 εκ. ευρώ, το 2012 σε 265 εκ. ευρώ και το 2011 σε 282 εκ. ευρώ (δεν περιλαμβάνονται τα πετρελαιοειδή και ο εφοδιασμός πλοίων σε Ε.Ε. και Τρίτες Χώρες).
Ο κλάδος των Τροφίμων και Ποτών, ο οποίος αποτελεί το 67,7% του συνόλου των Κρητικών εξαγωγών με 329 εκ. ευρώ, παρουσιάζει αύξηση ίση με 113,6%.  Ο κλάδος των Χημικών και Πλαστικών έρχεται δεύτερος, με μερίδιο περίπου 21% επί του συνόλου των εξαγωγών της Κρήτης και αύξηση της τάξεως του 50%. Το υπόλοιπο ποσοστό του συνόλου των Κρητικών εξαγωγών καταλαμβάνουν οι λοιποί κλάδοι, όπως η Κλωστοϋφαντουργία, οι Μηχανές & Συσκευές, τα Δομικά Υλικά, η ΛαΙκή Τέχνη κ.α.

πηγή