Υποχρεωτική θα είναι για τις νέες επιχειρήσεις και τους επιτηδευματίες που κάνουν έναρξη εργασιών η εγκατάσταση συσκευών POS για τις ηλεκτρονικές πληρωμές ενώ σταδιακά το μέτρο θα επεκταθεί σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων.

Επίσης σχεδιάζεται μείωση του ορίου χρήσης των μετρητών για συναλλαγές ιδιωτών και επιχειρήσεων με πλήρη κατάργησή τους για τις συναλλαγές με το Δημόσιο.

Το σχέδιο διεύρυνσης της χρήσης του «πλαστικού χρήματος» και ηλεκτρονικών συναλλαγών συνοδεύεται με φορολογικά και άλλα κίνητρα στους πολίτες και στις επιχειρήσεις.

Τις παραπάνω παρεμβάσεις για την ενίσχυση των ηλεκτρονικών πληρωμών προανήγγειλε ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής παρουσιάζοντας ταυτόχρονα και τους άξονες του σχεδίου δράσης για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου.

Τα μέτρα

Ειδικότερα στα μέτρα που εξήγγειλε ο κ. Πιτσιλής μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:

• Η υποχρεωτική εγκατάσταση συσκευών POS για όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η μετάβαση στις ηλεκτρονικές πληρωμές θα είναι σταδιακή και θα γίνει αφενός με βάση την κατηγοριοποίηση των επαγγελματιών, σύμφωνα με τον βαθμό επικινδυνότητας για φοροδιαφυγή, αφετέρου με βάση γεωγραφικά κριτήρια. Τα πρόσωπα, που πρόκειται να κάνουν έναρξη εργασιών στο εξής, θα πρέπει απαραίτητα να υποστηρίζουν ηλεκτρονικές πληρωμές.

• Oλοι οι ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα θα πρέπει να δηλώνουν στις αρμόδιες υπηρεσίες τα σχετικά στοιχεία, με τα οποία πιστοποιείται η υποστήριξη ηλεκτρονικών πληρωμών.

• Η υποχρεωτική εγκατάσταση POS για όλους τους επιτηδευματίες που κάνουν έναρξη επαγγέλματος.

• Η υποχρεωτική ανάρτηση πινακίδας στους επαγγελματικούς χώρους για υποχρέωση παροχής δυνατότητας ηλεκτρονικής πληρωμής.

• Η μείωση του ανώτατου ορίου χρήσης μετρητών για συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών και επιχειρήσεων, και μεταξύ επιχειρήσεων. Σήμερα το όριο για τη χρήση μετρητών στις συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών και επιχειρήσεων ανέρχεται στα 1.500 ευρώ ενώ μεταξύ επιχειρήσεων είναι 500 ευρώ.

• Η σταδιακή κατάργηση των μετρητών στις συναλλαγές με το Δημόσιο.

• Αποστολή στο Δημόσιο περισσότερων και πιο εξειδικευμένων στοιχείων από τις τράπεζες και τις εταιρείες εκκαθάρισης συναλλαγών με κάρτες.

• Αποστολή στο υπουργείο Οικονομικών των στοιχείων ηλεκτρονικού στοιχηματισμού από τους παρόχους ηλεκτρονικού στοιχήματος.

• Παροχή στοχευμένων φορολογικών κινήτρων για την εξάπλωση των ηλεκτρονικών πληρωμών.

Στο μέτωπο της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, ο ΓΓΔΕ προανήγγειλε:

• Τη δημιουργία ηλεκτρονικού περιουσιολογίου.

• Την ηλεκτρονικοποίηση του τμήματος κεφαλαίου των εφοριών.

• Τη δημιουργία ειδικού μητρώου φορολογικής παρακολούθησης των φορολογουμένων που παραβιάζουν τη φορολογική νομοθεσία.

• Τη δημιουργία ειδικού λογισμικού για τον εντοπισμό των φορολογουμένων που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικά χωρίς να έχουν κάνει έναρξη επαγγέλματος καθώς και όσων δεν έχουν υποβάλει δήλωση ακινήτων Ε9 και φόρου μισθωτών υπηρεσιών.

• Την προμήθεια συσκευών X-rays για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου στα τελωνεία.

• Τον εντοπισμό παράνομων δεξαμενών καυσίμων.

• Την ολοκλήρωση του συστήματος εισροών-εκροών και την τοποθέτηση GPS στα φορτηγά-βυτία.

• Την εφαρμογή συστήματος αξιόπιστης καταγραφής «πρωτογενών» καταθέσεων για τη διευκόλυνση του ελέγχου προσαύξησης περιουσίας από τις ελεγκτικές υπηρεσίες κατά τη διενέργεια ελέγχων σε κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών.

πηγή