Το Άγιο Όρος κατέχει ρεκόρ Γκίνες, για τον πλέον προφανή λόγο. Καθώς στα 20 μοναστήρια του ζουν μόνο άντρες και είναι αυτόνομη κοινότητα, έλαβε τον τίτλο της πιο ανδροκρατούμενης κοινωνίας.

Ο λόγος για την αυτόνομη κοινότητα του Αγίου Όρους, καθώς στην έκταση που καλύπτει, περίπου 335,6 km², ζουν μόνο άντρες. Η Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους είναι μοναδική στο κόσμο και διαφοροποιείται από την μοναστική πολιτεία του Θιβέτ διότι δεν έχει κοσμικό χαρακτήρα και δεν επιτρέπεται η είσοδος γυναικών. Το άβατο προστατεύεται από το άρθρο 186 το οποίο λέει  ”Ἡ εἰς τὴν χερσόνησον τοῦ Ἁγίου Ὄρους εἴσοδος τῶν θηλέων κατὰ τὰ ἀνέκαθεν κρατοῦντα ἀπαγορεύεται.” Μάλιστα αν γυναίκα παραβιάσει το άρθρο και μπει στο Άγιο Όρος, τιμωρείται με φυλάκιση.

Το Άγιο Όρος για τους παραπάνω λόγους, έχει κερδίσει μια θέση στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες.

 

Η πιο ανδροκρατούμενη κοινωνία

πηγή