Χωρίς γραπτές εξετάσεις αλλά βάσει ειδικών κριτηρίων θα γίνει ο φετινός διαγωνισμός των εκπαιδευτικών, που σύμφωνα με τον υπουργό Παιδείας.

Θα περιλαμβάνει 10.000 προσλήψεις σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και 1.500 στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στις επόμενες ημέρες τσ υπουργείο Εσωτερικών αναμένεται να προωθήσει νομοθετική ρύθμιση (κατόπιν αιτήματος του υπουργείου Παιδείας) που θα ορίζει τον νέο τρόπο διορισμού των εκπαιδευτικών και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες θα γίνεται η μοριοδότησή τους.

Ηδη στελέχη του αρμόδιου υπουργείου είχαν συνάντηση με το προεδρείο του ΑΣΕΠ, που θα έχει ειδικό ρόλο στη νέα διαδικασία των μόνιμων προσλήψεων, ενώ προτεραιότητα θα δοθεί στους μη διοριστέους του 2008.

Τα κριτήρια που θα λαμβάνει υπόψη του το ΑΣΕΠ για να καταρτίσει τον πίνακα των επιτυχόντων εκπαιδευτικών θα αφορούν το τρίπτυχο προσόντα, προϋπηρεσία και κοινωνικά κριτήρια. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να προωθηθεί νομοθετική ρύθμιση για τον νέο τρόπο διορισμού των εκπαιδευτικών Πιο συγκεκριμένα, θα σταθμίζονται τα κριτήρια της προϋπηρεσίας (είτε ως αναπληρωτής είτε ως ωρομίσθιος), των προσόντων (πτυχία, μεταπτυχιακά, γλώσσες), της επίτοκους συμμετοχής σε προηγούμενο διαγωνισμό ΑΣΕΠ, της ειδίκευσης (παιδαγωγική επάρκεια) και τέλος κοινωνικά κριτήρια (οικογενειακή κατάσταση, πολυτεκνίας κ.λπ.). Αμέσως μόλις κατατεθεί η νομοθετική ρύθμιση, το αίτημα του υπουργείου Παιδείας 1 θα παρει ΠΥΣ προκειμένου να υποβληθεί στο ΑΣΕΠ.

Η Ανεξαρτητη Αρχή θα έχει 1 ρόλο ρυθμιστή της διαδικασίας, καθώς θα είναι εκείνη που θα καταρτίσει τον πίνακα με τους διοριστέσυς, λαμβάνοντας υπόψη προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια και θα ελέγξει τις ενστάσεις που τυχόν υποβληθούν.