Η Περιφέρεια Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Κέντρο Τεχνολογίας και Καινοτομίας Πελοποννήσου, προβαίνουν σε συνεργασία για τη μελέτη και τη λειτουργία πρωτοποριακών εργαλείων τεχνολογίας, με στόχο τη μεταξύ άλλων τη διερεύνηση λύσεων στα θέματα της εστίασης αλλά και στη βελτίωση, προώθηση και ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού.

Βασικό υποστηρικτικό εργαλείο στην εκτέλεση των δράσεων θα είναι τα microsites δηλαδή οι εξειδικευμένες ιστοσελίδες αποκλειστικά αφιερωμένες σε κάθε ένα θεματικό αντικείμενο, σε κάθε τομέα δραστηριότητας. Θα δημιουργηθεί ένα microsite για κάθε μια δράση, το οποίο θα υπάρχει ως ξεχωριστή ενότητα κάτω από την βασική ιστοσελίδα που θα δημιουργηθεί από το Κέντρο Τεχνολογίας και Καινοτομίας. Το microsite θα περιέχει πληροφορίες, αναλύσεις, συνδέσμους, προσκλήσεις, οπτικοακουστικό υλικό και γενικά οτιδήποτε σχετίζεται με κάθε υποέργο.

Η δημιουργία του περιεχομένου και η διαμόρφωση κάθε microsite θα γίνει με στρατηγικό τρόπο και χρησιμοποιώντας τεχνικές benchmarking έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι η ποιότητα και χρηστικότητα του βρίσκεται στα ψηλότερα δυνατά επίπεδα. Το microsite θα αποτελέσει τον πυλώνα ενημέρωσης για κάθε δράση και το εργαλείο διάχυσης της πληροφορίας και αμφίδρομης ροής της πληροφόρησης.

Πρωτογενής Τομέας και Τουρισμός

Ο εναλλακτικός τουρισμός μπορεί να αποτελέσει την απάντηση στα προβλήματα που φέρνει ο μαζικός τουρισμός, αφού βοηθάει στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, στην διατήρηση των τοπικών οικοσυστημάτων, στην αλληλεπίδραση του ανθρώπου με τα πολιτιστικά μνημεία, στη στήριξη αγροτικών περιοχών στην επέκταση της τουριστικής περιόδου. Γενικά, βασικές μορφές εναλλακτικού τουρισμού που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν στην Περιφέρεια είναι:

-Ο Ιαματικός τουρισμός που συνδέεται με επισκέψεις σε τουριστικούς χώρους για τη θεραπεία διαφόρων ασθενειών (π.χ. τη θεραπεία άγχους, την ψυχοθεραπεία, τη φυσιοθεραπεία, τη χαλάρωση, τη διατροφή, την ομορφιά, κλπ.).

-Ο Αγροτουρισμός και Οινοτουρισμός που αναπτύσσεται, όπως υποδηλώνει το όνομα του σε αγροτικές, οινοπαραγωγικές περιοχές και σχετίζεται τα προϊόντα καθώς και με τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και πολιτισμικές αξίες μιας περιοχής.

-Ο Θρησκευτικός τουρισμός που συνδέεται με την επίσκεψη στα βυζαντινά μνημεία, μνημεία εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής, εκκλησίες και μοναστήρια.

-Ο Αθλητικός τουρισμός αναψυχής, που συνδέεται με όλες τις μορφές ενεργητικής και παθητικής συμμετοχής σε αθλητικές εκδηλώσεις. Η συμμετοχή μπορεί να περιλαμβάνει ενεργή συμμετοχή σε αθλητικές εκδηλώσεις ή διαγωνισμούς, όπως το γκολφ, τένις, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, κωπηλασία κλπ. ή απλώς παρακολούθηση αγώνων και τουρνουά.

-Ο Θαλάσσιος τουρισμός που περιλαμβάνει ένα εύρος δραστηριοτήτων με επίκεντρο τη θάλασσα

-Ο Πολιτιστικός τουρισμός που αποτελεί ιδανική μορφή τουρισμού για όσους επιθυμούν να ανακαλύψουν τα μνημεία και να μάθουν για την κουλτούρα και τον πολιτισμό που τα δημιούργησαν.

-Ο Συνεδριακός τουρισμός που είναι συνδεδεμένος με την οργάνωση και συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια και εκθέσεις, και είναι κλάδος που αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς, αποτελώντας ένα σημαντικό τμήμα της τουριστικής αγοράς σε διεθνές επίπεδο.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου στοχεύει στην κατεύθυνση της ποιοτικής αναβάθμισης, της διεύρυνσης και ισχυροποίησης του τουριστικού της προϊόντος, της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου, της προσέλκυσης νέων γενικών αλλά και στοχευμένων ομάδων τουριστών με κατά το δυνατόν μεγαλύτερη οικονομική άνεση (επισκέπτες με υψηλά εισοδήματα, επισκέπτες High-net-worth), της αύξησης του μέσου ποσοστού εσόδων ανά επισκέπτη και του ανοίγματος της σε νέες αγορές. Με την υλοποίηση των δράσεων εναλλακτικού τουρισμού, αναμένεται  η ενίσχυση της ιδιαίτερης τουριστικής ταυτότητας της περιοχής, καθώς ο εντοπισμός σχετικών τομέων εναλλακτικού τουρισμού που παρουσιάζουν συγκριτικά πλεονεκτήματα, και την προώθηση της ανάπτυξης τους.

Εξάλλου, στην εκπόνηση μελέτης (της μορφής conceptpaper) για το αντικείμενο του εναλλακτικού τουρισμού, θα αποτυπωθεί η υπάρχουσα κατάσταση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, καθώς και επιτυχημένα παραδείγματα ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην Ελλαδική επικράτεια. Θα αναλυθεί στην συνεχεία η διεθνής εμπειρία σε τομείς εναλλακτικού τουρισμού που τα χαρακτηριστικά τους μοιάζουν με τους φυσικούς και λοιπούς διαθέσιμους πόρους, συνεπώς θα μπορούσαν να αναπτυχθούν τοπικά.

Θα αναλυθούν οι βέλτιστες πρακτικές και προσεγγίσεις, ώστε να αποτελέσουν οδηγό για δράσεις στην Περιφέρεια. Θα δημιουργηθεί έτσι λίστα με συγκεκριμένα πεδία ανάπτυξης δράσεων εναλλακτικού τουρισμού, που θα έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας και θα προταθούν τρόποι ενημέρωσης, ανάπτυξης και χρηματοδότησης, που να συνάδουν με την γενικότερη αναπτυξιακή στρατηγική και τα διαθέσιμα μέσα και τους πόρους της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Τέλος, στη μελέτη και μετά την ανάλυση που θα προηγηθεί, θα καθοριστούν και αποτυπωθούν με ακρίβεια οι θέσεις της Περιφέρειας για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Όσον αφορά στην ενίσχυση της συνεργασίας του πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό, αποφασίστηκε η ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής, της κτηνοτροφίας και της επεξεργασίας τροφίμων, μέσω των εξής πράξεων:

• Ψηφιακά υποβοηθούμενες «έξυπνες» συμβατικές και υδροπονικές καλλιέργειες

• Εξελιγμένα «έξυπνα» συστήματα παρακολούθησης, τηλεμέτρησης για εξοικονόμηση άρδευσης και λίπανσης

• Τεχνολογίες ενίσχυσης παραγωγικής απόδοσης πτηνοτροφικών μονάδων

• Τεχνολογίες κτηνοτροφικών και ιχθυοτροφικών μονάδων

• Τεχνολογίες επεξεργασίας υπολειμμάτων ελαιουργίας

• Ευφυή συστήματα αλκοολικής ζύμωσης για οινοποιεία

• «Εξυπνες» ετικέτες σε προϊόντα

• Πολλαπλές επεξεργασίες φρούτων & λαχανικών

Με τους ανωτέρω τρόπους, αναμένεται να ενδυναμωθεί η παρουσία και η υποστήριξη του πρωτογενή τομέα στην περαιτέρω ενίσχυση του τουρισμού και κατά συνέπεια της οικονομίας της ευρύτερης περιοχής.

πηγή