Τα περισσότερα στοιχεία συγκεντρώθηκαν από στατιστικές υπηρεσίες και άλλες επίσημες πηγές των χωρών προορισμού. Σε κάποιες περιπτώσεις, ο ακριβής αριθμός των Ελλήνων που γράφτηκαν σε τοπικούς δήμους ή απέκτησαν άδειες εργασίας είναι άγνωστος, οπότε δώθηκε μια πρόχειρη εκτίμηση.

Οι ελληνικές πρεσβείες και προξενικές αρχές επίσης συνεισέφεραν στην έρευνα, η οποία ακόμα είναι ελλειπής όσον αφορά αξιόπιστα στοιχεία από πολλές χώρες που φιλοξενούν υπολογίσιμο αριθμό Ελλήνων ‘νεομεταναστών’ (όπως η Γαλλία, η Σουηδία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Ιρλανδία και σχεδόν όλες οι βαλκανικές, αφρικανικές, ασιατικές και λατινοαμερικανικές χώρες). Πιθανότατα ο πραγματικός αριθμός να είναι αρκετά υψηλότερος, αγγίζοντας ή και ξεπερνώντας το σύνολο των 427.000 που πρόσφατα ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος.

GR neomigrant stats GR

Για μία μικρή χώρα με συνολικό πληθυσμό γύρω στα 11 εκατομμύρια, αυτά τα νούμερα είναι εξωπραγματικά, ιδίως αν λάβει κανείς υπόψη του ότι αντιστοιχούν σε ένα τεράστιο ποσοστό νέων επαγγελματιών με ανώτατη εκπαίδευση και γνώση ξένων γλωσσών. Παρά τα “πακέτα διάσωσης” και τις πολιτικές υποσχέσεις, το ελληνικό brain drain συνεχίζεται…

1