έσοδα από τον τουρισμό να ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος αναφορικά με το ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών τον Απρίλιο του 2018. Τον Απρίλιο του 2018, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 190 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 267 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2017.

Ειδικότερα, τα έσοδα από τον τουρισμό σημείωσαν τον Απρίλιο αύξηση 1% και διαμορφώθηκαν στα 490 εκατ. ευρώ έναντι 485 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2017, ποσό το οποίο αντισταθμίστηκε από τις ταξιδιωτικές πληρωμές, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 300 εκατ. ευρώ έναντι 218 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 37,8%.

Η αύξηση των εσόδων οφείλεται στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 9,6%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 33 ευρώ ή 7,3%. Επίσης, οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 11,3% το έλλειμμα ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 37,6% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2018, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 276 εκατ. ευρώ έναντι πλεονάσματος 354 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο πέρυσι. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μικρότερη αύξηση των ταξιδιωτικών εσόδων (κατά 73 εκατ. ευρώ ή 7,4%) σε σχέση με την αύξηση των ταξιδιωτικών πληρωμών (κατά 150 εκατ. ευρώ ή 24,2%). Η αύξηση των εισπράξεων οφείλεται στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 11,5% με τη μέση δαπάνη ανά ταξίδι να μειώνεται κατά 11 ευρώ ή 3,1%. Από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών οι καθαρές εισπράξεις αντιστάθμισαν κατά 4,2% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 20,4% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Το διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2018, στην χώρα μας έφθασαν 2,9 εκατ. επισκέπτες έναντι 2,6 εκατ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο κατά το προηγούμενο έτος. Μόνο τον Απρίλιο, οι τουρίστες που επισκέφθηκαν τη χώρα μας ανήλθαν σε 1,1 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 9,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017. Η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 11,8%, ενώ αυτή μέσω οδικών σταθμών κατά 8%.

πηγή