Για πρώτη φορά μετά το 2006 και στο πλαίσιο του Νόμου 3463/2006, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 19 του Νόμου 4071/2012, θα συνεδριάσει η πενταμελής Επιτροπή Ονοματοδοσίας Οδών στο Δήμο Αρταίων, για να αποφασίσει ποια ονόματα θα δοθούν σε δρόμους, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του Δήμου, που δεν έχουν ονομασία.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Αρταίων απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στους συνδημότες να καταθέσουν προτάσεις για οδούς που χρίζουν ονοματοδοσίας, τόσο στην πόλη της Άρτας, όσο και στα Τοπικά Διαμερίσματα.

Οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν στο press@arta.gr μέχρι 5/2/2016.

πηγή