Στην έγκριση  επιχορηγήσεων για ξενοδοχείο στην Κηφισιά  και για θεματικό υδροψυχαγωγικό θεματικό πάρκο στην Κυλλήνη προέβησαν οι αρμόδιες αρχές.

Αναλυτικά, το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης  ενέκρινε το επενδυτικό σχέδιο της CANAIMA ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Τ.Ε.Ε., που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής και επέκταση ξενοδοχειακής μονάδας 5 αστέρων στην Κηφισιά, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 12.000.000 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 11.960.000 ευρώ.

Παράλληλα, το ίδιο ως άνω υπουργείο ενέκρινε το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης ΦΑΙΑΞ Α.Ε.Τ.Α. που αναφέρεται στη δημιουργία θεματικού υδροψυχαγωγικού πάρκου στο Κάστρο Κυλλήνης Ηλείας, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 3.500.000 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 3.500.000 ευρώ.

πηγή