Εγκρίθηκαν από την Περιφέρεια Πελοποννήσου οι επιχορηγήσεις επενδυτικών σχεδίων για ξενοδοχεία στη Δημητσάνα και στην Κορώνη.

Αναλυτικά, η Περιφέρεια Πελοποννήσου ενέκρινε το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης PREMIUM NET ΜΟΝ ΕΠΕ που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό και λειτουργία ξενοδοχείου τριών αστέρων στη Δημητσάνα Αρκαδίας, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 711.519,89  ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 711.519,89  ευρώ.

Παράλληλα, η ίδια ως άνω περιφέρεια ενέκρινε το επενδυτικό σχέδιο της υπό σύσταση εταιρείας TORA A.E. που αναφέρεται στη δημιουργία ξενοδοχείου 4 αστέρων στην Κορώνη, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.570.815 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.441.185 ευρώ.

πηγή