Εγκρίθηκαν από τις αρμόδιες αρχές οι επιχορηγήσεις επενδυτικών σχεδίων για ξενοδοχεία στα Τρίκαλα Κορινθίας.

Αναλυτικά, η Περιφέρεια Πελοποννήσου ενέκρινε το επενδυτικό σχέδιο της υπό σύσταση επιχείρησης ΦΑΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχείου 4 αστέρων στην Κάτω Συνοικία Τρικάλων Κορινθίας, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.996.194 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.996.194 ευρώ.

Παράλληλα, η ίδια ως άνω Περιφέρεια ενέκρινε το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης SUPERIORITY M.E.M. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ που αναφέρεται στην ίδρυση νέας ξενοδοχειακής μονάδας, κατηγορίας 3 αστέρων στα Τρίκαλα Κορινθίας, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 842.062,07 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 841.324,23 ευρώ.

πηγή