309 επιπλέον επενδυτικά σχέδια/ πράξεις, συνολικού προϋπολογισμού 17,7 εκατ. ευρώ, θεμελιώνουν δικαίωμα υπαγωγής, με νεότερη απόφαση του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, στο ΕΣΠΑ για την «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών».

Επιπλέον τροποποιείται για οχτώ επενδυτικά σχέδια ο συνολικός Π/Υ βάσει των γνωμοδοτήσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων όπως καταγράφονται στα Πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων ( Α/Α 46 του προοιμίου).

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 95,661,180.73€.

Δείτε την Απόφαση.

πηγή