Το 2008 οι συνολικές δαπάνες των Ελλήνων για τουρισμό στην Ελλάδα ήταν στα 3,87 δισ. ευρώ. Το 2017 το ίδιο νούμερο υπολογίζεται ότι έχει πέσει στο 1,32 δισ. ευρώ με την …αισιόδοξη, ωστόσο, νότα της -έστω και οριακής- ανόδου του 2,8% έναντι του 2016. Συνολικά από το 2008 υπολογίζεται ότι ο εγχώριος τουρισμός έχει μειωθεί στο 1/3, με τον κλάδο να στηρίζεται, όπως είναι εύλογο, από τις διεθνείς αφίξεις που βαίνουν σταθερά αυξανόμενες τα τελευταία χρόνια.

Τα στοιχεία προέρχονται από την τελευταία μελέτη του Sete Intelligence, του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων για την «Συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία», όπου παρατίθενται και εκτιμήσεις για την πορεία του εσωτερικού τουρισμού.

Οπως επισημαίνεται στη μελέτη και σύμφωνα με τα στοιχεία των αεροπορικών αφίξεων εσωτερικού, το 2017 καταγράφεται μικρή αύξηση στην εσωτερική αεροπορική κίνηση κατά 2,8%. Συνυπολογίζοντας τη συγκεκριμένη παράμετρο ο ΣΕΤΕ κάνει λόγο για μικρή αύξηση του εγχώριου τουρισμού σε σχεση με το 2016, η οποία αντιστοιχεί σε ένα 2,8% και συνεπώς η ταξιδιωτική δαπάνη του εγχώριου τουρισμού για το 2017 εκτιμάται σε 1,323 δισ. ευρώ.

tourismos1

Οπως επισημαίνεται στη μελέτη, η τελευταία διαθέσιμη εκτίμηση της δαπάνης του εγχώριου τουρισμού είναι η «Έρευνα Διακοπών» της ΕΛΣΤΑΤ για το 2016.

Σύμφωνα με την έρευνα αυτή, η εγχώρια τουριστική δαπάνη για ταξίδια άνω της 1 διανυκτέρευσης ήταν 1,287 δισ. ευρώ όταν για το 2015 ήταν 1,264 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξημένη κατά +1,8% σε σύγκριση με το 2015. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2008, η αντίστοιχη δαπάνη ήταν 3,868 δισ. ευρώ- δηλαδή, κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, ο εγχώριος τουρισμός μειώθηκε κατά περίπου -66,7%.

tourismos2

Για τα ταξίδια με τουλάχιστον 1 διανυκτέρευση, προκύπτει ότι:

▪ ο αριθμός των ταξιδίων μειώθηκε κατά -5,2%, φθάνοντας τα 4,59 εκατ. ταξίδια το 2016 από 5,34 εκατ. ταξίδια το 2014 και 4,84 εκατ. ταξίδια το 2015,

▪ η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη ανά ταξίδι αυξήθηκε κατά +7,4%, στα 280 ευρώ το 2016 από 261 ευρώ το 2015 και 253 ευρώ το 2014,

▪ ενώ η συνολική δαπάνη αυξήθηκε κατά +1,8% στο 1,29 δισ. ευρώ το 2016 από 1,26 δισ. ευρώ το 2015 και 1,35 δισ. ευρώ το 2014.

Η ίδια εικόνα αναδεικνύεται και για τα ταξίδια με περισσότερες διανυκτερεύσεις, αφού μεταξύ 2015 και 2016, λόγω της κρίσης, ο αριθμός των ταξιδιών με τουλάχιστον 4 διανυκτερεύσεις μειώθηκε κατά 3,4%, φθάνοντας τα 3,25 εκατομμύρια το 2016 από 3,37 εκατ. το 2015 και 3,74 εκατ. το 2014.

Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι προ κρίσης, το 2008 το αντίστοιχο νούμερο ήταν στα 6,83 εκατομμύρια ταξίδια, με τη συνολική δαπάνη στα 3,16 δισ. ευρώ και τη Μέση Δαπάνη ανά ταξίδια στα 463 ευρώ. Την ίδια στιγμή, μεταξύ 2015 και 2016 η ΜΚΔ ανά ταξίδι αυξήθηκε κατά +6,8% (336 ευρώ το 2016 από 315 το 2015 και 304 ευρώ το 2014) κι έτσι η συνολική δαπάνη αυξήθηκε κατά +3,2%, φθάνοντας σχεδόν το 1,1 δισ. ευρώ το 2016 από 1,06 δισ. ευρώ το 2015 και 1,14 δισ. ευρώ το 2014.

πηγή