Το σχέδιο για την ανάπτυξη του λιμανιού της Νάξου παρουσιάστηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Λιμενικού Ταμείου παρουσία του δημάρχου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Μανόλη Μαργαρίτη.

«Η εκπόνηση του MASTER PLAN για το λιμάνι της Νάξου, είναι σημαντική υπόθεση γιατί μπορούμε πλέον να κάνουμε έργα στο λιμάνι του νησιού. Το λιμάνι μας θα είναι ασφαλές και θα μπορεί πλέον να ανταπεξέλθει στις ανάγκες των καιρών» σημείωσε ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Νίκος Σέργης εισηγούμενος το θέμα.

Στη συνέχεια ανέφερε τις μελέτες που απαιτούνται να εκπονηθούν (που θα χρηματοδοτηθούν όλες από το ΔΛΤ Νάξου) και ευχαρίστησε την Τεχνική Υπηρεσία του ΔΛΤ Νάξου για την συμβολή της προκειμένου να ολοκληρωθεί το MASTER PLAN.

Το σχέδιο παρουσίασε η υπάλληλος του Λιμενικού Ταμείου, Πολιτικός Μηχανικός Ιωαννίδου Κωνσταντίνα:

Στο στάδιο της σύνταξης του Πλαισίου Έργων Ανάπτυξης Λιμένα Νάξου (ΠΕΑΛ), σύμφωνα με τις προδιαγραφές όπως ορίζονται αρμοδίως από το Υπουργείο Ναυτιλίας, προβλέπεται να γίνει ανάλυση και αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης Λιμένα, ο σχεδιασμός λιμενικών υποδομών, των χερσαίων υποδομών και ελεύθερων χώρων, η πολεοδομική οργάνωση, η περιγραφή αναπτυξιακών προτάσεων και οικονομική ανάλυση.

Συγκεκριμένα στα πλαίσια εκπόνησης του Π.Ε.Α.Λ. θα διερευνηθούν – μελετηθούν, κατ’ ελάχιστο, τα παρακάτω αντικείμενα – λιμενικά και χερσαία έργα στο λιμάνι Νάξου:

  1. Επέκταση βόρειου κυματοθραύστη, κατασκευή νέου νότιου κυματοθραύστη, διαπλάτυνση διαδρόμου προσπέλασης και επέκταση του χερσαίου χώρου του κύριου προβλήτα και εκβάθυνση λιμενολεκάνης/περιοχής ελιγμών πλοίων
  1. Κτίριο εξυπηρέτησης επιβατών (επιβατικός σταθμός)
  2. Δίκτυα και εγκαταστάσεις Η/Μ
  3. Πόντιση πλωτών προβλητών στη λιμενολεκάνη στην περιοχή αλιευτικού καταφυγίου ή και στην περιοχή «Βίντζι»
  4. Επέκταση – βελτίωση των υποδομών (λιμενικών, χερσαίων) του υφιστάμενο αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών
  1. Διερεύνηση κατασκευής αλιευτικού καταφυγίου
  2. Πρόβλεψη για εξυπηρέτηση υδροπλάνων
  3. Διερεύνηση – πρόβλεψη για εξυπηρέτηση κρουαζιερόπλοιων (πλωτό ή μόνιμο αγκυροβόλιο)
  1. Κυκλοφοριακές διευθετήσεις για την εξυπηρέτηση του λιμένα

Πέραν των ανωτέρω στα πλαίσια εκπόνησης της μελέτης του Πλαισίου Έργων Ανάπτυξης Λιμένα Νάξου θα εκπονηθούν και οι παρακάτω υποστηρικτικές μελέτες:

Μελέτη κυματικής διαταραχής – κυματικής διείσδυσης, Ακτομηχανική μελέτη και Γεωτεχνική αξιολόγηση.

Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή του συνόλου των μελετών εκπόνησης του Πλαισίου Έργων Ανάπτυξης Λιμένα Νάξου, ανέρχεται στο ποσό των 203.042,50 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Μανόλης Μαργαρίτης ο οποίος σημείωσε ότι το MASTER PLAN είναι η απαρχή ενός σχεδίου για τη Νάξο και τα νησιά μας. «Όταν αυτό ολοκληρωθεί, φαντάζομαι ότι η Νάξος θα έχει μια άλλη εικόνα. Όταν υλοποιηθούν τα προβλεπόμενα (μαρίνες-υδροπλάνα –ανάπλαση χερσαίας ζώνης κ.λπ.) το λιμάνι μας θα είναι σύγχρονο και θα καλύπτει τις ανάγκες μιας σύγχρονης Νάξου που έχει αυτές τις απαιτήσεις» σημείωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι ο Δήμος θα είναι αρωγός του Λιμενικού Ταμείου Νάξου σε οτιδήποτε χρειαστεί.

«Εύχομαι να ολοκληρωθεί σύντομα το έργο για να απολαύσουμε όλοι μας μια σύγχρονη Νάξο» τόνισε.

πηγή