Από την Πέμπτη 11 ως και την Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση όσοι υποψήφιοι των

Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ/ΤΕΙ είτε με το παλιό-καταργούμενο σύστημα είτε με το νέο σύστημα. Όπως αναφέρει το υπουργείο Παιδείας, η προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καμία αίτηση.

Τις επόμενες μέρες θα σταλούν στα λύκεια οι σχετικές εγκύκλιοι με τα αντίστοιχα υποδείγματα της αίτησης. Οι υποψήφιοι θα μπορούν να προμηθεύονται την αίτηση που αφορά την περίπτωσή τους είτε από το διαδίκτυο, είτε από το λύκειό τους. Στη συνέχεια θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο και την οριστική ηλεκτρονική υποβολή της θα την κάνουν στο λύκειό τους.

Στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr (στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) θα αναρτηθούν τα κατά περίπτωση υποδείγματα της αίτησης και οι σχετικές εγκύκλιοι που θα περιγράφουν πλήρως τη διαδικασία και τα αναλυτικά δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία υποψηφίου (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, μαθητής ή απόφοιτος, παλιό ή νέο σύστημα).

πηγή