Σε γνωμοδότηση επί της επικαιροποίησης του Προγραμματικού Σχεδίου Λιμένα Καλαμάτας προχώρησε ο δήμος, δίνοντας έμφαση στο γεγονός ότι το λιμάνι θα πρέπει να έχει χαρακτήρα κυρίως τουριστικό με κύριο στόχο να φέρνει πλούτο στην πόλη.

Ειδικότερα, οι κυριότερες προτάσεις του δήμου για την αναμόρφωση του λιμανιού της Καλαμάτας, έχουν ως εξής:

– Οι ναυταθλητικές εγκαταστάσεις να κατασκευασθούν στο σημείο όπου βρίσκονται και σήμερα, με ενδεχόμενο την κατασκευή μικτού κρηπιδώματος, νότια και μεταξύ των μόλων.

-Δεν θα πρέπει να αλλάξουν χαρακτηριστικά του προλιμένα, δεδομένου ότι υπάρχει η αντίληψη στην πόλη να μη γίνει στον προλιμένα καμία επέμβαση επί της ακτογραμμής και να παραμείνει η αμμώδης παραλία.

-Να εξεταστεί το ενδεχόμενο να αποχαρακτηριστούν και να αποδοθούν στο Δήμο όλοι οι χώροι που δεν είναι αναγκαίοι για την λιμενική εγκατάσταση, όπως η οδός Αναλήψεως, έμπροσθεν του Τελωνείου, η οδός Ψαρών, καθώς και το πάρκο Λιμενικού.

-Να μετατοπιστεί η προβλεπόμενη θέση πρόσδεσης του κρουαζιερόπλοιου απέναντι στη θέση που προβλέπεται για τα επιβατικά πλοία, ώστε να απελευθερωθεί χώρος του μεγάλου προβλήτα από Φαρών μέχρι Τσαμαδού που σήμερα είναι κλειστός με κάγκελα, ώστε ολόκληρος ο προβλήτας να είναι ελεύθερος και να αποδοθεί σε χρήση των δημοτών.

-Οι υφιστάμενες αποθήκες να καθαιρεθούν και να δημιουργηθεί ο ελάχιστα απαιτούμενος κτιριακά χώρος για τη στέγαση του υποσταθμού ρεύματος που προβλέπεται να υλοποιηθεί στην περιοχή.

-Η προβλεπόμενη από το master plan αποθήκη να κατασκευαστεί νοτιότερα ώστε να είναι εφικτή μελλοντικά η διασύνδεση του λιμένα με την μαρίνα Καλαμάτας.

-Να προβλεφθεί χώρος πλάτους 5 μέτρων τουλάχιστον σε επαφή με το υφιστάμενο τοιχίο ώστε να είναι εφικτή η κυκλοφορία πεζών προς και από τον προσήνεμο μόλο

-Να εξεταστεί η δυνατότητα λειτουργίας του λιμένος ως homeport κρουαζιέρας

-Να αναδειχθεί η αναγκαιότητα εκβάθυνσης της λιμενολεκάνης η οποία με την πάροδο του χρόνου έχει επιχωματωθεί.

-Να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες σε ελλιμενισμό των βοηθητικών σκαφών που είναι απαραίτητα για την εξυπηρέτηση των σκαφών που αγκυροβολούν εκτός λιμένα καθώς και ανάγκη εισόδου αυτών εντός του λιμένα σε έκτακτες περιπτώσεις

Τέλος, δεν υπάρχει καμία αντίρρηση για κατασκευή των λιμενικών έργων με τη διαδικασία ΣΔΙΤ και για την είσοδο ιδιωτών στη διαχείριση του λιμανιού.

πηγή