πως θα πας στους Φούρνους-σχετικά link

paralies d aksiotheata d(3) pws tha pas d

  • Ακτοπλοϊκά: από το λιμάνι του Πειραιά (12 ώρες). Επίσης συνδέονται  με τη Σάμο (1,45 ώρες) και την Ικαρία (2 ώρες).
  • Λιμενικού Σταθμού Φούρνων: 22750 51207