Με απόφαση του υπουργείου Τουρισμού συγκροτείται Ομάδα Εργασίας, για την επεξεργασία και τη σύνταξη ειδικών προδιαγραφών για τη δημιουργία πολυτελών κάμπινγκ στην Ελλάδα.

Η Επιτροπή αποτελείται από τους:

-Παναγιώτα Διονυσοπούλου, Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής, ως Συντονίστρια της Ομάδας Εργασίας

-Ελένη Χατζηγεωργίου-Λουτσίδη, Προϊσταμένη της ΕΥΠΑΤΕ, ως μέλος

-Ελένη Νικολάου, Προϊσταμένη Δ/νσης Νομοθετικού Συντονισμού και Καλής Νομοθέτησης, ως μέλος

-Αρετή Αρτινοπούλου, Αρχιτέκτων Μηχανικός της ΕΥΠΑΤΕ, ως μέλος

– Διαλεκτή Παγκάλου, Μηχανικός Περιβάλλοντος της ΕΥΠΑΤΕ. ως μέλος

Το έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η σύνταξη ειδικών προδιαγραφών για τη δημιουργία πολυτελών κάμπινγκ με στόχο τη δημιουργία μιας νέας μορφής τουριστικής επιχείρησης η οποία θα συμβάλλει στην τουριστική ανάπτυξη της χώρας. Η διάρκεια του ως άνω έργου ορίζεται σε 2 μήνες.

πηγή